• Uğur Çakaloğulları

    Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,
    Tarla Bitkileri Bölümü

    e-mail: jeolex@gmail.com